L E K Á R E Ň    K A M I L K A
L E K Á R E Ň    M I C H A L O V C E

JÁNA HOLLÉHO 42, 071 01 MICHALOVCE

TEL.: 056 / 6442 349, 056/6420 070

kamilka@stonline.sk

OTVÁRACIE HODINY

PO - PIA: 7.30 - 17.00
P O B O Č K A    B E Ž O V C E

BEZOVCE 184, 072 53 BEŽOVCE

TEL.: 056 / 6590 291

kamilka@stonline.sk

OTVÁRACIE HODINY

PO - PIA: 8.30 - 13.00